Zdrowie

Psycholog Warszawa

W czasie pandemii zdecydowanie wzrosło zapotrzebowanie na usługi psychologiczne. Jest to spowodowane w głównej mierze przedłużającym się okresem izolacji oraz długotrwałym brakiem możliwości wykonywania wcześniejszych aktywności. Problem dotyczy zarówno dorosłych, jak i dzieci, które również przeszły na zdalny tryb nauczania. Coraz częściej słyszymy o negatywnych konsekwencjach takiego odseparowania od rówieśników.

Psycholog – kim jest?

Psycholog jest to osoba, która ukończyła psychologię, czyli jednolite studia magisterskie. Psycholog nie jest lekarzem, ale ma prawo prowadzić psychoterapię indywidualną w prywatnym gabinecie lub w ramach współpracy z np. placówką medyczną. Psycholog może zdecydować się na ukończenie studiów podyplomowych w zakresie, który najbardziej go interesuje. Doświadczenie zawodowe absolwent psychologii może zdobywać m. in. w centrum terapii. Zazwyczaj psycholog decyduje się na taki rodzaj pracy lub praktyk, zanim otworzy własny gabinet psychologiczny. Warto, aby studia podyplomowe szły w parze z praktyką. Część osób decyduje się na ukończenie kierunku psychologia kliniczna. Psycholog kliniczny zajmuje się szeroko pojętym diagnozowanie, profilaktyką oraz leczeniem zaburzeń zachowania i osobowości.

Psycholog – kiedy może pomóc?

Podstawowym zadaniem psychologa jest pomoc w kryzysowych sytuacjach życiowych. Do psychologa warto udać się, gdy zauważymy u siebie takie niepokojące objawy jak:

  1. Długotrwały spadek nastroju, brak motywacji i zainteresowania dotychczasowym hobby;
  2. Zaburzenia snu;
  3. Nagle wybuchy złości, irytacja bez wyraźnego powodu;
  4. Zaburzenia odżywiania – zarówno o charakterze kompulsywnego objadania się, jak i unikania posiłków czy też prowokowanie wymiotów.

Podobne objawy mogą występować także u dzieci. Z kolei u nastolatków często może dochodzić do aktów samookaleczania się. Wówczas konsultacja psychologiczna może zapobiec nieszczęściu. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest szczególnie ważne, ponieważ zarówno okres dzieciństwa, jak i dojrzewania mają kluczowy wpływ na komfort życia dorosłego człowieka. Psycholog dziecięcy może także pomóc dziecku uporać się z traumą (np. śmierć rodzica) lub z tak popularnymi obecnie kompleksami. Konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych są dostępne w ramach NFZ, niemniej terminy oczekiwania są dość długie.

Psycholog pomaga również zidentyfikować zaburzenia lękowe, które mogą w znaczącym stopniu utrudnić codzienne funkcjonowanie. Chodzi tu chociażby o popularną klaustrofobię czy lęk wysokości. Podstawowym sposobem leczenia fobii, jest udanie się na terapię indywidualną. Psycholog zdiagnozuje, czy będzie w stanie pomóc w danej sytuacji. Jeżeli zaburzenia osobowości będą zbyt poważne, skieruje pacjenta do lekarza psychiatry. Warto mieć na uwadze, że tylko psychiatra może wystawiać zwolnienia lekarskie. Psychiatra może także skierować na dalsze leczenie do szpitala psychiatrycznego. Wiele osób wstydzi się problemów że zdrowiem psychicznym, co tylko pogłębia ich problemy. Konsultacje psychologiczne w krajach zachodnich nie wzbudzają już takich emocji, jak w Polsce. Tam konsultacja psychologiczna jest traktowana, jak rutynowe wizyt, np. u dentysty.

Psycholog – gdzie szukać pomocy?

Pomocy psychologicznej można szukać zarówno w placówkach prywatnych, jak i tych działających w ramach NFZ. Poradnia zdrowia psychicznego znajduje się w praktycznie każdym gminny ośrodku zdrowia. Polski ustawodawca w żaden sposób nie reguluje wykonywania zawodu psychologa, dlatego warto bazować na rekomendacjach jakich udziala Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pozwoli to uniknąć rozczarowania, a także trafić do osoby, która będzie potrafiła pomóc. Specjalność psychologia kliniczna nie jest konieczna w każdym przypadku. Prowadzenia psychoterapii może podjąć się certyfikowany psychoterapeuta, specjalizujący się np. w psychoterapii psychodynamicznej. Pierwsza porada psychologiczna to rozmowa, podczas której psycholog stara się nieco poznać pacjenta oraz jego problem. Może bowiem okazać się, że odpowiedni będzie psycholog o innej specjalizacji. Dobry psycholog nie będzie starał się „pozyskać klienta”, ale będzie nastawiony na cel, jakim jest skuteczna psychoterapia. Rozmowa z psychologiem powinna odbywać się w przyjemnej atmosferze, co ułatwi pacjentowi otwarcie się przed terapeutą. To z kolei ułatwi zebranie przydatnego do dalszej pracy wywiadu. Również lekarz psychiatra może na pozniejzym etapie leczenia skorzystać z notatek psychologa. W dobie pandemii konsultacja psychologiczna online umożliwia skorzystanie z def formy pomocy nawet tym, którzy mieszkają na obszarach, gdzie nie funkcjonuje poradnia zdrowia psychicznego.

Psycholog – jak wybrać odpowiedniego?

Wybór odpowiedniego specjalisty zależy od tego, kto ma być uczestnikiem terapii, a także na czym polega problem. Dlatego warto spokojnie zapoznać się z notkami fotograficznymi kilku terapeutów i sprawdzić, jakie dana osoba posiada doświadczenie, gdzie ukończyła studia (np. na Uniwersytecie Warszawskim), gdzie prowadzi konsultacje. Odległość jaka dzieli gabinet psychologiczny od domu, także ma znaczenie.

Psycholog dzieci będzie terapeutą odpowiednim dla przedszkolaków lub uczniów początkowych klas szkoły podstawowej. Terapeuta dzieci pomaga uporać się z takimi problemami, jak nadpobudliwość, brak umiejętności koncentracji czy trudności w kontaktach z rówieśnikami. Wówczas pomocny może okazać się psycholog o podejściu integracyjnym. Skuteczna terapia młodych dorosłych, wymaga nieco innej specyfiki pracy oraz podejścia do pacjenta. Psycholog musi tu stawić czoła przede wszystkim zbuntowanym nastolatkom, borykającym się często z problemem zaburzeń odżywiania. W przypadku dzieci i młodzieży, psycholog psychoterapeuta kontaktuje się także z ich rodzicami swoich pacjentów. W przeciwieństwie do terapii osób dorosłych, tutaj psycholog może rozmawiać z bliskimi pacjenta o przebiegu terapii.

Często zdarza się, że pacjentowi trudno określić z czym tak naprawdę ma problem. Trudno bowiem samemu postawić trafną diagnozę, nie mając stosownego wykształcenia. Tutaj pomocne może okazać się badanie osobowości. Zazwyczaj dopiero któraś z kolei konsultacja psychologiczna pozwala ustalić, jaką terapia będzie odpowiednia dla pacjenta. Tu warto zwrócić uwagę, że psychoterapia dorosłych różni się znacząco od tej dedykowanej dla dzieci i młodzieży. Terapia rodzinna jest swego rodzaju połączeniem tych dwóch gałęzi. Nie wyklucza ona jednak korzystania przez każdego z członków rodziny z terapii indywidualnej.

Psycholog – nurt w jakim pracuje

Jeżeli dana osoba interesuje się tematami z zakresu samorozwoju, może spróbować sama określić, jaki nurt będzie dla niej atrakcyjny. Obecnie dużą popularnością cieszą się specjaliści pracujący w nurcie psychodynamicznym. Na brak pacjentów nie narzekają także psycholodzy, którzy wybrali pracę w nurcie poznawczo behawioralnym. W wyborze odpowiedniego nurtu może pomóc wstępna diagnoza psychologiczna. Poradnia zdrowia psychicznego powinna oferować możliwość konsultacji że specjalistami różnych nurtów. Nie zawsze jest to jednak w praktyce możliwe. Diagnoza psychologiczna nie zawsze oznacza koniec leczenia. Zdarza się, że psycholog nie jest w stanie ograniczyć zakresu diagnozy tylko do swojej specjalizacji. Konieczna może okazać się terapia w innym nurcie lub pomoc psychiatryczna.

Psycholog sportu

Poradnia zdrowia psychicznego rzadko może pochwalić się, że w ich szeregach jest psychoterapeuta o takiej specjalizacji. Psychologia sportu jest bowiem dedykowana dla osób, które trenują zawodowo. Wyczerpujące treningi wpływ na nie tylko na ciało, ale także i umysł sportowca. Treningi rozpoczyna się zazwyczaj w bardzo młodym wieku, dlatego już psycholog dziecięcy może posiadać taką specjalizację. Jego głównym zadaniem jest pomoc w radzeniu sobie z porażkami oraz motywowanie do dalszego wysiłku na treningach. Również u sportowców mogą występować zaburzenia odżywiania. 

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *