Teksty

Budowanie pomostów

Z inżynierem mechanikiem artystą malarzem Ryszardem Winiarskim rozmawia Krystian Brodacki.
Przegląd Techniczny – Innowacje, nr 33/76

open PDF
Artysta, matematyk, filozof

Bożena Kowalska

open PDF
Ryszard Winiarski: Gry. Gorinchem 1976

Ania Muszyńska

open PDF
Przekraczanie sztuki. Ryszard Winiarski wobec naukowych strategii w procesie artystycznym

Sebastian Dudzik

open PDF