Fundacja Rodziny Staraków
 zainaugurowała swoją działalność w grudniu 2008 roku. Głównym celem Fundacji jest idea wspierania i promowania młodych, zdolnych ludzi, tworzenia dla nich optymalnych warunków rozwoju oraz pomoc w realizacji ich marzeń i pomysłów na życie. Celem jest także umożliwienie dostępu do najnowszych osiągnięć nauki, techniki, kultury i gospodarki oraz aktywizacja różnych społecznie grup młodzieży, w życiu społecznym i zawodowym. Fundacja to rezultat przemyśleń, obserwacji i dotychczasowej działalności pomysłodawców i założycieli – Anny i Jerzego Staraków.

Bobrowiecka 6 | Warszawa

starakfoundation.org

Spectra Art Space
 powstała w 2012 roku, jako miejsce prezentacji i promocji klasyków polskiej sztuki współczesnej. Źródłem i fundamentem dla głównego programu wystawienniczego jest udostępniona szerokiej publiczności prywatna kolekcja Anny i Jerzego Staraków, która stanowi unikatowy przegląd klasyki polskiej sztuki od II połowy XX wieku do czasów obecnych. Spectra Art Space to profesjonalnie przygotowana propozycja kulturalna, wzorowana na sprawdzonych światowych praktykach, która w naturalny sposób uzupełnia działania muzeów i innych publicznych instytucji. Dzięki organizowaniu przez zespół Spectra Art Space ważnych wystaw sztuki współczesnej, wydarzeń kulturalnych spełniają się w praktyce założenia edukacyjne, integracyjne i promocyjne istotne z punktu widzenia celów powołania Fundacji Rodziny Staraków.

Bobrowiecka 6 | Warszawa

Spectra Art Space
Kolekcja

Anna i Jerzy Starak ulegając pasji kolekcjonerskiej zgromadzili zbiór sztuki polskiej XX i XXI wieku, którego część możemy oglądać w siedzibie firmy Spectra Holding sp.z.o.o. przy ul. Bobrowieckiej 6 w Warszawie. Prezentowane obiekty z  kolekcji tworzą reprezentacyjny przegląd polskiej sztuki, powstającej od 1945 roku do czasów obecnych. Wybrane dzieła to w większości realizacje określane jako wybitne w dorobku poszczególnych artystów. Główny element tej części kolekcji, stanowi malarstwo abstrakcyjne lat 50-tych, 60-tych i 70-tych prezentujące bogactwo idei i kierunków oraz wyrażające fascynacje właściciela twórczością kreatorów życia artystycznego tamtego czasu. Udostępniona kolekcja zawiera prace takich artystów jak: Magdalena Abakanowicz, Wojciech Fangor, Stefan Gierowski, Władysław Hasior, Tadeusz Kantor, Edward Krasiński, Jerzy Nowosielski, Roman Opałka, Teresa Pągowska, Wilhelm Sasnal, Leon Tarasewicz, Ryszard Winiarski, Andrzej Wróblewski  i inni.

Bobrowiecka 6 | Warszawa

Visit the Collection