O wystawie

Wystawa prac Ryszarda Winiarskiego przywołuje twórczość jednej z najciekawszych osobowości polskiej sztuki drugiej połowy XX wieku. Artysty, inżyniera, malarza, scenografa, pedagoga, prekursora sztuki konceptualnej i czołowego przedstawiciela indeterminizmu. W swojej pracy dyplomowej z 1966 roku, zatytułowanej „Zdarzenie- Informacja-Obraz” zdefiniował dojrzałą i nowatorską koncepcję dzieła sztuki, opartego o próbę przeniesienia zagadnień matematyki, statystyki, informatyki, czy teorii gier na płótno. Mistrzowska, intelektualna rozgrywka zapisywana w kwadratowych „Obszarach” budowanych z czarno-białych modułów, pozwoliła artyście na różnicowanie efektów i technik. Tworzył zarówno obiekty reliefowe, kinetyczne, przestrzenne, jak i interaktywne plansze do gry, zaskakując widzów zaproszeniem do współuczestnictwa.

Wystawa ukazuje imponujące spektrum wizualnych efektów poszukiwań artysty. Od „Prób wizualnej prezentacji rozkładów statycznych” i „Penetracji przestrzeni realnej i iluzorycznej”, poprzez konstruowane za pomocą luster „Obszary” z wykorzystaniem trzeciego wymiaru, po nieregularne „Zbiory” i losowe „Zdarzenia”. Wystawę uzupełnia „Salon Gier” z zestawem gier planszowych z 1976 roku, w którym proponujemy za Winiarskim aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia obiektów wizualnych.

Idea wybrana i stosowana przez Ryszarda Winiarskiego rozwinęła się w program o niemożliwym do przewidzenia, w czasach jego aktywności, walorze profetycznym. Śmiała wizja zawarcia realnej informacji w obrazie, binarna estetyka oraz wykorzystanie partycypacji, celnie wpisują twórczość Ryszarda Winiarskiego z lat 70-tych w powszechne współcześnie zjawiska, jak rozwój komunikacji wizualnej, dominacja narracji cyfrowych, powszechność współuczestnictwa, popularność QR kodów.

Na wystawie zostaną zaprezentowane dzieła z kolekcji Anny i Jerzego Staraków, Muzeum Sztuki w Łodzi, kolekcji rodziny artysty oraz innych prywatnych kolekcji.

Idea

„Przystępując do budowania obrazu czy obiektu (nazywam je zresztą częściej obszarami, gdyż nie jestem pewny czy nazwa „obraz” odpowiada ich charakterowi) ustalam przede wszystkim reguły postępowania, reguły gry, a potem zapraszam przypadek do udziału w realizacji. Źródłem losu może być moneta, kostka do gry, ruletka, tablica liczb przypadkowych czy wreszcie odpowiednio zaprogramowany komputer. Na powierzchni czy w przestrzeni odbywa się specyficzna rozgrywka poddana prawom logiki przypadku. Wraz z przybywaniem programów reguły gry komplikują się, zmienna losowa staje wobec coraz nowych zadań i tak obszary od najprostszych przechodzą do coraz bardziej złożonych.”

Ryszard Winiarski, 1975

Organizator
Fundacja Rodziny Staraków
Spectra Art Space

Fundatorzy
Anna i Jerzy Starak

Prezes Zarządu Fundacji
Elżbieta Dzikowska

Kuratorka
Ania Muszyńska

Kontakt
info@starakfoundation.org

Informacje o wystawie
Zuzanna Atanasow
office@starakfoundation.org

Lokalizacja i godziny otwarcia

Wystawa Ryszard Winiarski | Event-Information-Image jest otwarta dla publiczności od 13 maja do 26 listopada 2017 roku, w godz. 10.00 – 18.00. 
Wstęp wolny.
W poniedziałki zamknięte.

Palazzo Bollani
Castello 3647, Venice
Zobacz na mapie

Game no 1. Chance game for two. | 1976
Played by Magda & Kama in June 2016

Czytaj

O ARTYŚCIE